Kostaryka

kostaryka15Kostaryka to państwo leżące w Ameryce Środkowej nad Morzem Karaibskim i Oceanem Spokojnym, sąsiaduje z Nikaraguą i Panamą. Jest to republika prezydencka z systemem wielopartyjnym. Władza ustawodawcza należy do jednoizbowego Zgromadzenia Ustawodawczego, władza wykonawcza jest w rękach prezydenta i rządu, który odpowiada przed nim.

Gospodarka jest oparta głównie na uprawie kawy i bananów, są to podstawowe produkty eksportowe Kostaryki. Oprócz tego uprawia się ryż, kukurydzę, rośliny strączkowe, różne gatunki owoców i warzyw. Obok importu produktów drugą bardzo ważną gałęzią gospodarki jest turystyka, która generuje znaczące wpływy do budżetu państwa.

Obecnie tereny Kostaryki były niegdyś zamieszkane przez Indian. W 1502 roku ziemie te odkrył Krzysztof Kolumb, a w 1520 roku Hiszpanie dokonali podboju, od 1535 roku została częścią Nowej Hiszpanii i była nią do 1821 roku, kiedy to uzyskała niepodległość. W latach 1823-1838 została częścią Zjednoczonych Prowincji Ameryki Środkowej, ale już 1848 stała się samodzielną republiką. W XIX wieku przeprowadzono w kraju reformy zarówno w sferze edukacji jaki prawodawstwa, dzięki temu stabilizowała się sytuacja w kraju. Wraz z I wojną światową pojawił się kryzys i zaczęły się konflikty wewnętrzne, w latach trzydziestych kryzys gospodarczy objął cały kraj. W latach czterdziestych ponownie próbowano przeprowadzić reformy, doprowadziło to do konfliktów wewnętrznych, które przeobraziły się w wojnę domową w 1948 roku. Władza dostała się w ręce junta wojskowa. Sytuacja uspokoiła się po rozwiązaniu armii i zdelegalizowaniu partii komunistycznej. Do lat osiemdziesiątych XX wieku sytuacja w kraju była względnie stabilna, dopiero konflikt z Nikaraguą z 1981 roku naruszył tę stabilność. Konflikt zakończył się w 1987 roku odpisaniem pokoju. Od tego momentu Kostaryka rozwija się i bezpieczeństwo jaki może zagwarantować przyjeżdżającym tu turystom sprawia, że w ostatnich latach stała się ona jednym z popularniejszych kierunków turystycznych.